Sayfa Gösterimi : 946

Çeviri için tanıtım

Anasayfa \ Çeviri için tanıtım

03
May.

Bölüm Başkanlığımız rektörlüğe bağlı olarak, Türk toplumunun çağdaşlaşma hamleleri çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyetinin yeniden yapılanması ile Atatürkçü düşünceyi, Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilimsel yollardan araştırmak ve tanıtmak, üniversitemizde okutulmakta olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Derslerini vermek amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. Bölüm bünyesinde kadrolu 5 okutman bulunmaktadır. Ayrıca bölümde memur ünvanlı bölüm sekreteri, Yrd. Doç. Dr. ünvanlı bölüm başkan yardımcısı ve Prof. Dr. ünvanlı bölüm başkanı görev yapmaktadır.
Bölümümüz, Üniversitemizin bütün Fakülte ve Yüksekokullarında yaklaşık 8500 öğrenciye "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" derslerini vermektedir. Ayrıca, Üniversitemizin çeşitli düzeydeki aday memurlarına da zaman zaman Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi verilmektedir.
2016-2017 Öğretim Yılı itibariyle uzaktan eğitime geçilmiştir. Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, idari ve akademik personeli ile birlikte üniversitemizin belirlemiş olduğu vizyon ve misyonu yaşama geçirebilmek üzere çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca Üniversitemizin taşıdığı evrensel değerler çerçevesinde kültürel etkinliğini ve etkileşimini arttırmayı hedeflemektedir.  Öğrencilerimizin bilimsel, kültürel, sosyal yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

×